Ogłoszenia:

Ogłoszenie nr 4/2018 – Dostawa precyzyjnej maszyny badawczej przeznaczonej do obróbki i pomiaru różnorodnych materiałów płaskich.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna
Załącznik nr 2 – Wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (PDF)
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (edytowalny)

Kontakt:
Krzysztof Janiszewski
e-mail: k.janiszewski@die-cut.pl
telefon: 606 972 099