Ogłoszenia:

Ogłoszenie nr 3/2018 – Modernizacji hali pod potrzeby działu badań i rozwoju.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna
Załącznik nr 2 – Wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 – Wzór – Oferta

Kontakt:
Krzysztof Janiszewski
e-mail: k.janiszewski@die-cut.pl
telefon: 606 972 099